0902.919.369  -  08.9898.7227 08:00 - 19:00 T2-CN Bản đồ đến cửa hàng
ĐĂNG NHẬP
tài khoản & đơn hàng
CÓ (0)
giỏ hàng

Thanh lý nệm ngồi sofa cỡ lớn

M1. Nệm chữ nhật đen:
Thông số: vải polyester, có viền, có khóa kéo, kích thước 55x62x8 cm
Số lượng còn: 6
Giá bán: 300k/cái.

 

 

M2. Nệm vuông xám:
Thông số: vải polyester, có viền, có khóa kéo, kích thước 51x51x5 cm
Số lượng còn: 2
Giá bán: 150k/cái

 

 

M3. Nệm vuông đen:
Thông số: vải polyester, có viền, có khóa kéo, kích thước 51x51x5 cm
Số lượng còn: 3
Giá bán: 150k/cái

 

 

M4. Nệm thang đen:
Thông số: vải polyester, có viền, có khóa kéo, kích thước 41-45x47x5 cm
Số lượng còn: 39
Giá bán: 120k/cái

 

 

M5. Nệm thang xám:
Thông số: vải polyester, có viền, có khóa kéo, kích thước 41-45x47x5 cm
Số lượng còn: 14
Giá bán: 120k/cái

 

 

M6. Nệm thang đen 2:
Thông số: vải polyester, có viền, có khóa kéo, kích thước 41-45x47x5 cm
Số lượng còn: 5
Giá bán: 120k/cái

 

 

M7. Nệm bầu đen:
Thông số: vải polyester, có viền, có khóa kéo, kích thước 51x49x5 cm (ngang x sâu x dày)
Số lượng còn: 15
Giá bán: 150k/cái

 

 

M8. Nệm bầu xám:
Thông số: vải polyester, có viền, có khóa kéo, kích thước 51x50x5 cm (ngang x sâu x dày)
Số lượng còn: 5
Giá bán: 150k/cái


 

 

M9. Nệm thang đen mỏng:
Thông số: vải polyester, có may 2 đường giằng, không khóa kéo, kích thước 43-50x47x3 cm (ngang x sâu x dày)
Số lượng còn: 10 (7 đen, 3 xám)
Giá bán: 80k/cái

 

M10. Gối vuông đen:
Thông số: vải polyester, có viền, có  đường giằng ở giữa, có khóa kéo, kích thước 52x52x14 cm
Số lượng còn: 10
Giá bán: 300k/cái

 

 

M11. Gối dựa lưng:
Thông số: vải polyester, có khóa kéo, kích thước 78x17x44 cm (dài x dày dưới chân x cao)
Số lượng còn: 11
Giá bán: 300k/cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hủy tất cảTiến hành đặt hàng

ĐĂNG NHẬP

TẠO TÀI KHOẢN